Français

Nunakhi Aviktuqhimayuq, Niruarvikhi, Uqauhiqhi

 

Niruaqtuliriyitkut Kigliqarviani Katimayiat naunaiqhidjutit

Niruatuliqiyikut Kikliuyumut Katimayit Nunavut Niruarnarnimut Maligait

Havagihimayaitnik Naunaipkutait

Una Ihumagiyautiaktuq Appirhuiyiuyuq J. Edward (Ted) Richard
Appirhuiyiuyuq Richard Appiruiyii tatvani Kullikpami Appiruiyiatni Nunatiami, tatvani Nunavumi Appirhuiyiatni, Appirhuiyiit Happuniakviani Nunavut uvalu Appirhuiyiit Happuniakviani Yukon. Appirhuiyii Richard kivgaktuihimayuq Ihivautauvluni tatvani 1997-mi Nunavumi Niguaktulikinikut Tiitikniliurnikmik Katimayiiitnik. Aipirhuiyii Richard Maligaliuktiuqqatauhimayuq tatvani Maligaliurviani Nunatiami tatvanga 1984-min 1988-mun. Appirhuiyii Richard tikkuaktauhimayuk Queen Kivgaktianut tatvani 1986-mi.

Kirt Ejesiak
Kirt Ejesiak tatvani Iqaluitni nanminiqaqtuq uvalu kivgaktuihimayuq Tugligiyauvluni Maiyap tatvani nunaliitni. Mr. Ejesiak tunniyauhimayuq innirhihimagami hapkuninga Illihakpaliuttinniq Kavamatkut Attanniktutaitniq tatvanga Harvard Illihakpalikviatnin, tatvani illihagiarhimagami innikpiarhimayait illihakpalirutigiyani. Mr. Ejesiak kivgaktuihimayuq Ataniuvluni Niguaktulikiyiuyuni tatvani Nunaliitni Iqaluitni uvalu Tugligiyauvluni Ihivautaliup Katimayiitni Nunavut Manilikiviatni.

Gordon Main
Gordon Main qanggaralluq nunaqarhimaliqtuq tatvani Arviatni, Nunaliitni Appirhuiyivarhuni uvalu katimayiuqqatauvarhuni tatvani Qulliliqqiyiit Katimayiitni. Mr. Main kivgaktuihimayuq tatvani Arviatni Hamalatkut Katimayiit, tatvani Arviat Avikturhimayuni Illihaktulikinikut Katimayiit uvalu Kivalliq Avikturhimayuni Anniaktulikinikut uvalu Inulikinikut Katimayiitni.