Français

Nunakhi Aviktuqhimayuq, Niruarvikhi, Uqauhiqhi

 

Apiquun
January 2011

Niruaqtut kiklqutinginut katimayit uqaqtut nunalibut katimatittiratarniaqtun January 11 2011 pigialutik
December 20, 2010

Niruaqtulirinirmut Kigliqarninga Katimayit Tunngahuquiyut
Inungnut Naalaktittiyukhatigut

November 1, 2010

Maligaliurviq aullarutiyuk Niguaktulikinikut Tiitikniliurnikmik Katimayiit
October 25, 2010