Français

Nunakhi Aviktuqhimayuq, Niruarvikhi, Uqauhiqhi

 

Takunnarniaqtut qakugunnuaq – nunauyat uvani 2011 Nunavut Niruaqtuliriyitkut Kigliqarviani Katimayiat.