Français

Nunakhi Aviktuqhimayuq, Niruarvikhi, Uqauhiqhi

 
Tuhaktakhat Inuit Naalaktiligiyit

Kamisitkut Inuit naalaktiniaktut hapkonani nunaini:

Iqaluit: Tuesday, January 11mi, 2011, 7:00mongakat - Titigakviani Association Des Francophone du Nunavut

Qikiqtarjuaq: Wednesday, January 12mi, 2011 7:00mongakat – Avviujuq Olapkiviani

Kimmirut: Thursday, January 13mi, 2011 7:00mongakat – The Akavak Olapkiviani

Arviat: Tuesday, January 25mi, 2011 7:00mongakat – John Ollie Olapkiviani

Tikigarjuaq: Wednesday, January 26mi, 2011 2:00mongakat – Hamletkut Titigakviani

Naujaat: Thursday, January 27mi, 2011 7:00mongakat – Olapkiviani

Taloyoak: Tuesday, March 1mi, 2011 7:00mongakat – E.W. Lyall Olapkiviani